01 December 2011

Halat ye han ke ghardeshan halat ke sabab

Halat ye han ke ghardeshan halat ke sabab
Dil bhi mera tabah hay himmat bhi pastt hay
Tum sochti buht ho to per ye bhi sochna
Mari shikast asal mai kis ki shikast hay?

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...