01 June 2012

Mere Ishq Ko Nidhal Kar

Mere Ishq Ko Nidhal Kar

Kabhi Hijar Ko Bhi Wisal Kar

Meri Ankh Ko Binai De

Mere Kalb Ko Ujaal Kar

Mujhe Dars De Tu Fana Ka
Mera Ishq Mein Bura Haal Kar

Mujhe De Saza Koi Sakht Si

Mujhe Is Jahan Mein Misal Kar

Meri Asal Surat Bigar De

Kisi Ishq Ki Bhatti Mein Daal Kar

Mujhe Bhi Pila Koi Aisi Shay

Kabhi Meri Ankhen Bhi Lal Kar

Wo Jo Us Jahan Mein Halal Hai

Kabhi Is Jahan Mein Halal Kar

Teri Talab Mein Hoon Mein
Darbadar
Kabhi Is Taraf Bhi Khayal Kar...

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...