27 December 2012

Phir hoi sheen alif meem Khuda khair kare

Phir hoi sheen alif meem Khuda khair kare,

Haath mai aa geya phir jeem alif meem Khuda khair kare.

Mujh ko dar hai ke muhabbat mai kahi ho na jaon,

Noon alif kaaf alif meem Khuda khair kare.

Ishq k raah guzar mai hain bohat,

Har taraf daal alif meem Khuda khair kare.

Aur logon k liye kuch b nahi hum ne banaya hai tujhe,

Gaaf laam fay alif meem Khuda khair kare.

'Ain sheen qaaf se paala jo para hai to ab,

Aur koi nahi kuch kaaf alif mem khuda khair kare.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...