22 June 2013

Yeh meri kitab-e-hayat hai.

Yeh meri kitab-e-hayat hai.

Isse dil ki aankh se parrh zara.

Main warq warq tere samne,

tere rubaru,tere pass hon.

Yeh teri umeed ko kya hua?

kabhi tu ne ghor nahin kiya?

Kisi sham tu ne kaha toh tha,

teri saans hoon teri aas hon.

Yeh teri judai ka gham nahin,

yeh silsilay tou hain roz ke.

Teri zaat iss ka sabab nahin,

kai din se yunhi udaas hon.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...